Nyheder

Nyheder

Udsættelse af generalforsamling 2021


På grund af Coronavirus og forsamlingsforbud udsættes Generalforsamling 2021 på ubestemt tid.


Spørgsmål i den anledning kan stilles til kasserern på mail.

Generalforsamling 2020 blev afholdt den 25/2 2020 i god ro og orden


Referat af generalforsamlingen kan ses her

POLITIETS INTERESSE- OG ASSISTANCEFORENING, ESBJERG, INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020,

TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2020 KL. 16.00 I POLITIGÅRDENS KANTINE,

KIRKEGADE 76, 6700 ESBJERG.

(indgang: henvendelse i politiets ekspedition)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen)

6. Valg:

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Brian Falk og Eileen Andersen.

b.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jan Svendsen og Børge Andersen afgår

efter tur)

c. Valg af 2 revisorer (Peter Grønkjær og Lars Torben Sørensen afgår efter tur)

7. Eventuelt.


Der serveres kaffe og småkager under generalforsamlingen og efterfølgende serveres 2 stk. smørrebrød og øl eller vand.


Deltagerne skal af hensyn til traktementet tilmelde sig senest den 21. februar 2020.

Tilmelding ske telefonisk til formanden på tlf. 61 13 49 31 eller pr. mail til

finn.pedersen@assistanceforening.com eller kassereren brian.falk@assistanceforening.com.